KALA - My Creation Winners List

Winners don’t wait for chances, they take them.
Opportunities don’t happen, you create them.

Top 50 Winners for Handwriting Competition
Sr No Name of participants
1 ESHA GANDHI
2 SHRUSTI PATEL
3 DHANVI GIRKAR
4 MISTI JAIN
5 RUJULA FENDAR
6 ADITI PASHTE
7 PREET JHAVERI
8 NAKSHI NAKAR
9 SWAPNALI SHIRSAT
10 MADHURA BONDE
11 KANISHKA BHAGANE
12 NEERA KALI
13 YASHRAJ MOHITE
14 SAYLI GODGHASE
15 HARSHAVI TIWARI
16 SAI ADAWADE
17 ANAM MIRZAN
18 AMAN OJHA
19 SANIKA RAORANE
20 MANSI PALAV
21 STUTI SAVLA
22 SANCHITA VARMA
23 PRATIKSHA KADAM
24 SHREYA RANE
25 ANUSHREE RUMADE
Top 50 Winners for Handwriting Competition
Sr No Name of participants
26 SHUBHAM CHANDIVADE
27 AAHANA GUPTA
28 VEER SHAH
29 AADI MARU
30 EKTA PATHADIYA
31 NANDINI RAM
32 PRINCE YADAV
33 ANUSHKA DILIP J
34 ATHARVA SAWANT
35 MEGHNA JAMKHADE
36 TEJAS CHAPEGADIKAR
37 SANDHYA SHARMA
38 ADITYA PRAJAPATI
39 HARSHDEEP PRAJAPATI
40 SIMRAN JAISWAR
41 TRUSHAL PAL
42 SHREYA JADHAV
43 MOHOMMAD ANSAXI
44 POOJA PISAL
45 ANKIT S.
46 NIVEDA K.
47 ISHWARI WAKADE
48 SIDDHI BHAGAT
49 GRUHIT NAIK
50 DHANANJAY GADHAVE